Zostań członkiem PSPE BioPomorze!

Przyłączając się do PSPE BioPomorze przyczynisz się do zwiększania świadomości ekologicznej wśród lokalnych społeczności a udział w kampaniach promocyjnych da Ci możliwość aktywnego uczestnictwa w procesie rozwoju ekologii na pomorskim oraz ogólnokrajowym rynku.

Kto może zostać członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia

  1. Rolnik prowadzący gospodarstwo ekologiczne, na które posiada certyfikat zgodności jednostki certyfikującej upoważnionej przez właściwego ministra.
  2. Rolnik prowadzący gospodarstwo zgodnie z zasadami produkcji ekologicznej, w okresie konwersji, na które posiada certyfikat zgodności jednostki certyfikującej upoważnionej przez właściwego ministra.
  3. Przetwórca żywności ekologicznej, na które posiada certyfikat zgodności jednostki certyfikującej upoważnionej przez właściwego ministra.
  4. Dystrybutor prowadzący działalność w zakresie produkcji ekologicznej, na którą posiada certyfikat zgodności jednostki certyfikującej upoważnionej przez właściwego ministra.
  5. Producent komponentów do produkcji ekologicznej, na które posiada certyfikat zgodności jednostki certyfikującej upoważnionej przez właściwego ministra.

Kto może zostać członkiem wspierającym Stowarzyszenia

Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna i prawna deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia.

 

SKŁADKA CZŁONKOWSKA

Członek zwyczajny: 150zł rocznie (słownie: sto pięćdziesiąt złoty zero groszy).

Członek wspierający: 125zł miesięcznie (słownie: sto dwadzieścia pięć złoty, zero groszy).

Numer konta mbank:

47 1140 2004 0000 3402 7693 0926

 

Tytuł wpłaty: składka członkowska za rok 2019r. oraz imię i nazwisko stowarzyszonego.